KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

Referans Numarası : TRH3.1.LLLII/P-03/5

Proje Tanıtımı

Hedef Gruplar

  Mesleki eğitim kursları  ve staj programları ile desteklenerek mesleki donanım kazandırılarak nitelikli işgücü piyasasında istihdam edilmeleri sağlanacak Van ilinde ikamet eden 26-45 yaş aralığında 20’si ülke içinde yerinden olmuş  20’si ise engelli olmak üzere 40 kadın

  Uygulamalı girişimcilik eğitimleri desteklenerek kendi işlerini kurma ve sürdürme becerisine sahip kılınacak Van İlinde ikamet eden 26-45 yaş aralığında 20’si şiddet mağduru veya şiddet görme riski taşıyan ,20’si ise yoksulluk riski altında olmak üzere 40 kadın

  Sosyal güçlendirme programları ile desteklenerek aile içi ilişki iletişim kalitesinin, arttırılacak, şiddet öğelerini tanıma  farkındalığı ve  şiddetle mücadele kapasitesi kazandırılacak ,haklarını tanıma ve hakların kullanımı konusunda güçlendirilecek ,birer kentli birey / aktör / paydaş olduklarının farkında olmaları ve buna uygun davranmaları  sağlanacak , kamusal hizmetlere erişimleri güçlendirilecek ,işgücü piyasasına erişim becerisi ve motivasyonu kazandırılacak Van ilinde ikamet eden 26-45 yaş aralığında 300 kadın 

  Konferanslarla Hayat boyu öğrenme stratejileri  ve mesleki eğitim programlarının  önemi ve erişimine   ilişkin farkındalık kazandırılacak Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinden tespit edilecek 25-64 yaş aralığında 1.500 kadın,erkek kişi 


Nihai Yararlanıcılar :

  Engelliler , ülke içinde yerinden olmuş  ,şiddet mağduru kadınlar, yoksulluk  ve yoksunluklar içerisinde olan kadınlar ve aileleri

  Nitelikli iş gücü kazandırılacak sektörler

  Van, Muş,Bitlis ve Hakkari illeri yerel halkı

  Kamu , yerel yönetim birimleri ve Sivil Toplum Kuruluşları


“Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu internet sayfası içeriği yalnızca "Mesleki Eğitim ve Girişimcilik Destekleme Derneği" sorumluluğundadır ve bu içerik herhangi bir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş veya tutumunu yansıtmamaktadır.”