KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

Referans Numarası : TRH3.1.LLLII/P-03/5

Proje Tanıtımı

Amaçlar ve Hedefler

Hedef: Kadınlar için hayat boyu öğrenme için uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesinin ve uygulanmasının teşvik edilmesi

Amaçlar: Proje, İstihdama katılımda dezavantajlı konumda olan kadınların bölgede iş gücüne talep duyan hizmet sektöründe istihdam edilebilirliği, girişimciliğinin arttırılması, mesleki eğitim programlarına erişimlerinin ve toplumsal hayata dahil olmalarının güçlendirilmesini amaçlar.

 

“Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu internet sayfası içeriği yalnızca "Mesleki Eğitim ve Girişimcilik Destekleme Derneği" sorumluluğundadır ve bu içerik herhangi bir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş veya tutumunu yansıtmamaktadır.”