KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

Referans Numarası : TRH3.1.LLLII/P-03/5

Kurumsal

Faaliyetler

Proje kapsamında şu temel faaliyet uygulamaları gerçekleştirilecektir.


Hizmet Meslekleri  Eğitim ve Kariyer Danışma Merkezi Oluşturulması Faaliyeti 

Bu faaliyet kapsamında; engelli, yerinden olmuş, şiddet görme riski olan ve yoksulluk riski taşıyan kadınlara sürdürülebilir eğitim ve sosyal güçlendirme hizmet sunumlarının gerçekleştirileceği donanımlı hizmet meslekleri eğitim ve kariyer danışmanlığı merkezi oluşturulmuştur. 


Eğitim ve Staj Uygulamaları Faaliyeti

-Mesleki Eğitim Kursları: 26-45 yaş aralığında  20 engelli kadına büro yönetimi ve sekreterlik, ülke içinde yerinden olmuş 20 kadının pazarlama, perakende satış elemanı  mesleki eğitim kursları düzenlenecektir. Kursiyerler MEB onaylı sertifika ile desteklenecektir.

-Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri: 40 kadın KOSGEB prosedürlerine uygun uygulamalı girişimcilik eğitimleri desteklenecektir.

-Staj Programları: yönetici asistanlığı, satış elemanı  mesleki eğitim kursları ile desteklenen 40 kursiyer Van Sanayici ve İş Adamları Derneği işbirliği eğitimini aldıkları konularda  ay süre ile staj programı ile desteklenecektir.

Sosyal Destek Program Uygulamaları Faaliyeti

300 kadına gruplar halinde aşağıdaki konularda farkın dalık eğitimleri ile desteklenecektir.

Aile İçi İletişim

Aile içi şiddet

Kadın hakları

Kentlilik Bilinci ,Kamusal Haklar  ve Kent Yaşamına Katılım

İş gücü Piyasası ve Kişisel Gelişim  

Farkındalık Geliştirme ve Savunuculuk Faaliyetleri

Bu faaliyet ile hayatboyu öğrenme faaliyetlerine katılım oranlarının bir hayli düşük olduğu bu nedenle özellikle kadının istihdam oranlarının ülke ortalamasının çok altında olduğu Van ,Muş,Bitlis ve Hakkari illerinde  başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin sağlayacağı  faydaya ilişkin farkındalık geliştirilmesi ve hayat boyu öğrenme fırsatlarından yararlanım oranlarının arttırılması amaçlanmıştır.

Van ,Muş, Bitlis ve Hakkari illerinde başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin katılımı ile konferanslar düzenlenecektir.

Hayat boyu öğrenmenin kadının eğitisel, sosyal,mesleki ve ekonomik gelişimine etkileri ve toplumsal yansımasını içeren bir kamu spotu hazırlanacaktır.


’’Farkındayız ‘’ İsimli Kampanya Hazırlanması

-Görsel ,İşitsel Yerel Medya Programlarına Katılım: Van, Muş,Bitlis ve Hakkari illerinde  faaliyet gösteren görsel medya organlarında T.V. ve radyo kanalları ile görüşmeler yapılarak kampanyanın geniş kitlelere tanıtımı ve hayatboyu  kadınların öğrenme programlarına katılımının teşvik edilmesi amacı ile programlar organize edilecektir. Faaliyet kapsamında her bir ilde 1 radyo , 1 tv program olmak üzere 4 llde toplam 8 programa katılım sağlanacaktır. 

-Hayat Boyu Öğrenme/ mesleki eğitim programları rehberi/tanıtım kitapçığı hazırlanması 

Rehber ;hayat boyu öğrenme tanıtımı, Türkiyede hayat boyu öğrenme , hayatboyu öğrenme bileşenlerinden olan mesleki eğitim programları ve girişimcilik eğitim programlarının tanıtımı, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinde mesleki eğitim hizmeti veren kurum , kuruluş iletişim bilgileri, başvuru koşulları ve yeri vb. içeriklerinde olacaktır.

.

-Görsel Materyaller Hazırlaması ve yayımı: Kampanya sloganın yer aldığı  görsel kağıt afişler  hazırlanarak Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinde otobüs duraklarına , STK hizmet binalarına, hastaneler , valilik, belediye  ve kaymakamlık binalarına asılacaktır. Yanı sıra 4 ilde  billboard kiralanacaktır.


“Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu internet sayfası içeriği yalnızca "Mesleki Eğitim ve Girişimcilik Destekleme Derneği" sorumluluğundadır ve bu içerik herhangi bir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş veya tutumunu yansıtmamaktadır.”